Tehnika

OSNOVNI STAV

Vratar stoji u raskoračnom stavu ,blago povijenih koljena. Gornji dio tijela mu je nagnut prema naprijed,a težište mu je na prednjem dijelu stopala. Ruke su savijene u laktovima ,dlanova okrenutih kao da drži malo veću loptu. Pogled je usmjeren u pravcu lopte ili prema igri.

 

TEHNIKE UBACIVANJA LOPTE U IGRU

Ubacivanje lopte rukom po podlozi

Vratar radi iskorak suprotnom nogom od ruke u kojoj se nalazi lopta. Istovremeno radi zamah rukom u natrag ,savija se ustruku i loptu podiže u visinu ramena. Kako ne bi ispostio loptu , nužno je da prstima  pruža lagani otpor  ,tako da lopta uvijek zbog inercije ostaje čvrsto u ruci.

Koristeći zamah spušta loptu što niže podlozi i ispušta iz ruke kao u kuglanju.

 

Ubacivanje lopte bočnim zamahom

Vratar radi iskorak suprotnom nogom od ruke u kojoj se nalazi lopta. Istovremeno radi zamah rukom u natrag i zasuk tijelom u istu stranu. Kao i kod ubacivanja lopte po podlozi, kako ne bi ispostio loptu , nužno je da prstima  pruža lagani otpor  ,tako da lopta uvijek zbog inercije ostaje čvrsto u ruci. Zamah počinje iz kuka, rotacijom tijela,  a taj pokret prati ruka preko ramena konstantno povečavajući snagu izbačaja. Na kraju ,prsti su ti koji lopti daju određenu rotaciju o kojoj ovisi putanja lopte.
Ovo se ubacivanje izvodi za veće udaljenosti ,a seniorski golmani na taj način mogu precizno uposliti svoje suigrače i na protivničkoj polovici.

 

Ubacivanje lopte nogom-volej udarcem

U modernom nogometu  ubacivanje lopte volej udarcem ne izvodi se po principu što dalje od gola“ već  taj udarac treba biti smislen i precizan kako bi vratr uposlio svog suigrača na protivničkoj polovici. Iz tog razloga se današnji vratri odlučuju na ispuštanje lopte na podlogu, te sa podloge proigravaju igrače u maniri najboljih braniča. Jedna od grešaka u izvedbi ovog udarca (naročito u mlađim dobnim kategorijama) je ta da vratari ispuštaju loptu iz ruke (desna ili lijeva) kojom nogom i udaraju loptu.
Na taj način otežavaju sami sebi jer tijelo nekako mora iskompenzirati manjak koordinacije i ravnoteže pa se stoga to očituje u manjoj preciznosti i manjoj snazi udarca (ali lijepo izgleda na slikama). Mislim da su vratari sami po sebi posebni u bilo kojoj ekipi tako da ovakve pogreške koje su vjerojatno i dekorativne prirode nije potrebno raditi na uštrb tehnike. Vratar radi iskorak oslonačnom  nogom, dok loptu prije udarca ispušta sa obje ili sa suprotnom rukom od noge sa kojom udara loptu . Istovremeno   radi zamah  drugom nogom iza leđa, te započinje sa udarcem iz kuka, a završava udarcem po sredini lopte zategnutim hrptom stopala sa naglašenim radom potkoljenice . Pri tome valja naglasiti da u daljini  ispucavanja lopte ne igra ulogu zalet već tehnička izvedba ovog udarca.

 

TEHNIKE HVATANJA LOPTE

Tehnika hvatanja niske lopte

Iz osnovnog vratarskog stava vratar radi lagani iskorak u jednu stranu, dok drugu nogu savija na način da mu koljeno kreće prema podlozi prateći smjer kretanja noge u iskoraku. Koljeno je što bliže podlozi i stopalu oslonačne noge te na taj način vratar  sprječava prolazak lopte ukoliko ona prođe kroz ruke koje se postavljaju tako da su podlaktice što bliže jedna drugoj, a  dlanovi se postavljaju na način da se mali prsti i bridovi dlana gotovo dodiruju.

hvatanje

Tehnika hvatanja poluvisoke lopte

Iz osnovnog stava vratar se povija u struku postavljajući laktove ispred struka ,a podižući podlaktice,ispruženih prstiju i dlanova usmjerenih u pravcu dolazeće lopte. Nakon što lopta dođe u visinu podlaktice , dlanovi i prsti je obavijaju i privlače tijelu . Treba težiti tome da tijelo bude uvijek  ispred putanje lopte.

 

 

Tehnika hvatanja visokih lopti

Iz osnovnog stava vratar se uspravlja , podiže dlanove i pruža ruke u pravcu lopte. Pri tome palčevi i kažiprsti obje ruke trebaju činiti slovo „W“ .
Nakon što prsti obuhvate loptu, vratar savija malo ruke u laktovima te na taj način vrši amortizaciju samog udarca. Nakon što je umirio loptu, privlači je na prsa.

hvatanjev

Tehnika hvatanja visoke lopte odrazom na jednu nogu

Iz osnovnog stava vratar procjenjuje putanju, smjer i jačinu lopte. Kreče se prema lopti kratkim , brzim koracima malo povijenih koljena. Kada procijeni da loptu može uhvatiti u najvišoj točki radi duži korak te se odražava oslonačnom nogom, a zamašnu nogu podiže savijajući koljeno te na taj način štiti sebe kod intervencije i dobija na visini skoka. Pruža ruke prema lopti kao kod tehnike hvatanja visokih lopti, a nakon što uhvati loptu privlači je na prsa.
hvatanjev2

Tehnika hvatanja niske lopte povaljkom

Iz osnovnog stava vratar radi mali iskorak jednom nogom u smjeru lopte, savija koljeno da bude što niže u odnosu na podlogu. Laktove spušta što više prema podlozi i eksplozivno pruža ruke u smjeru lopte. Nakon što je obuhvatio loptu šakama (jedna šaka je iza lopte, a druga iznad, palčevi se dodiruju), istovremeno prizemljuje podlaktice i vanjski dio potkoljenice, a loptu privlači uz tijelo na način da je privuče i osigura u predjelu struka.

havatanje-povalj

Tehnika hvatanja niskih lopti bacanjem

hvatanje-bacanjeIz osnovnog stava vratar radi mali iskorak jednom nogom u smjeru lopte, te se odražava oslonačnom nogom prema lopti  eksplozivno pružajući ruke u smjeru lopte. Nakon što je obuhvatio loptu, savija ruke u laktovima te na taj način započinje amortizaciju preko podlaktica, trupa, kvadricepsa, a završava sa građenjem lopte u predjelu prsa.

 

Tehnika hvatanja poluvisoke lopte povaljkom

Iz osnovnog stava vratar radi mali iskorak jednom nogom u smjeru lopte  pružajući ruke . Nakon što je uhvatio loptu spušta je prema podlozi i koristi je za amortizaciju prilikom povaljke. Nakon što je spustio loptu na podlogu tijelom nastavlja putanju u stranu tako da lopta ostaje u predjelu struka zagrađena  šakama, a vratar se prizemljuje preko trupa,  nadlaktice i ramena . Pri tome treba paziti da lakat ne ostane ispod rebara kako ne bi došlo do ozljede.

hvatanje3

Tehnika hvatanja poluvisoke i visoke lopte bacanjem

polu-bacanjeIz osnovnog stava vratar radi  iskorak jednom nogom u smjeru lopte, te se odražava oslonačnom nogom ,opružajući se što više u stranu,  eksplozivno pružajući ruke u smjeru lopte. Nakon što je obuhvatio loptu, usmjerava je prema tlu te na taj način započinje amortizaciju preko lopte savijajući ruke u laktovima,potkoljenica, kvadricepsa, trupa, a završava sa građenjem lopte u predjelu struka.

 

 

 

TEHNIKE BOKSANJA LOPTE

Boksanje lopte sa obje ruke

boksanje1Boksanje lopte izvodi se u većini slučajeva u skoku, gdje vratar u buketu igrača ne može doći do sigurne pozicije za hvatanje lopte  ili bi pokušaj hvatanja doveo do pogreke,a samim time i do opasnosti za gol . Vratar se pritom mora pripremiti na to da mu i gostujući i domaći igrači predstavljaju prepreke  i svaka pogrešna procjena poslati će ga u prazan prostor i time narušiti njegovo samopouzdanje.
Prilikom odraza vratar savija ruke u laktovima,koje postavlja uz tijelo ,a šake postavlja jednu uz drugu ispred brade, spojenih sa unutarnje strane. Kada lopta doleti u njegov  doseg,vratar eksplozivno ispruža ruke i udara loptu člancim obje šake . Bitno je dobro procijeniti let lopte ,a jačina izboksane lopte ovisiti će i o njezinoj dolaznoj brzini. Ukoiko je to moguće ovisno o kutu dolaska ,loptu bi trebalo boksati na stranu prema aut linijama.

 

Boksanje lopte jednom rukom

boksanje-jednarukaVratar koristi jednu ruku kod boksanja onda kada bi sa obje bio prekratak u intervencij. Vratar savija ruku u laktu, a šaka je  u visini  ramena. Kada lopta doleti u njegov doseg, vratar eksplozivno ispruža ruku i udara je cijelom površinom zatvorene šake. Pokret treba biti brz i kratak, a kako se takva boksanja izvode pretežno u buketu igrača, vratar se drugom rukom štiti i ostvaruje prednost nad protivničkim igračima prilikom skoka.

 

TEHNIKA SKRETANJA LOPTE

skretanje1Iz osnovnog stava vratar radi iskorak odraznom nogom prateći putanju lopte, odražava se pri čemu zamahom druge noge dobija dodatni impuls i produžuje let. Prema lopti vratar ispruža gornju („dužu“ ) ruku kako bi loptu koja već ima svoju brzinu proslijedio dlanom (produžio joj putanju) izvan okvira gola ili izvan opasne zone u šesnaest metara.
Pri tome dlan i prsti ruke trebaju biti čvrsti kako svojom intervencijom ne bismo usporili loptu i time ugrozili svoj gol.